Socha je detailně modelovaná, na FDM tiskárně vytisknutá, precizně ručně opracovaná a ručně malovaná. Socha policisty Pankráce je z Poldy 6 a její velikost je uctyhodných 90 cm i s podstavcem. Součástí sošky bude také stylový certifikát potvrzující, že socha opravdu pochází z dílny Zima software. Navíc si můžete sami zvolit text, který bude na podstavci napsán. Jeden exemplář této velké sochy byl již vyroben, dostal ho náš producent Petr Svoboda jako dárek od své manželky k narozeninám, můžete se na něj podívat níže.