Návod Polda 5

Úvod:

Po převzetí záhadného balíčku se Polda ocitá na skládce za městem.

Skládka:

Polda má za úkol se dostat na místo určení, které se nachází za plotem skládky.

Sebere staré koště a uřízne větvičku z křoví pomocí nože. Polda objeví ve staré rouře něco, co by se mu mohlo hodit. Musí však odstranit krysu, která je v rouře. Uhodí do roury koštětem a krysa odběhne. V ten moment sebere sýr. Ten pak položí na zem v místech, kde se občas krysa vyskytuje. Po nalákání krysy na sýr, může Polda podkopnout podpěru barelů a následně sebrat mrtvou krysu. Na mrtvou krysu naláká kočku. Polda objeví na zemi staré prkno, které je potřeba upravit, tak aby se dostal na druhou stranu. Ve staré rouře najde pružinu, kterou vytáhne větičkou a může pak pružinu použít na prkno. To je však potřeba ještě trochu upravit nožíkem. Polda nejdříve otestuje odrazové zařízení raději s kočkou, kterou na zařízení hodí. Sami jste viděli, jak to dopadlo. Polda musí vyrobit hromosvod z koštěte a drátu, který uštípne nožíkem z plotu. Hromosvod umístí na hromadu haraburdí a může přeskočit v klidu plot. Zde na něj čeká nečekané překvapení. Objeví se záhadný kruh a Polda v něm zmizí.

Vesmírná základna:

Objevuje se na vesmírné základně, kde se dozví, proč byl kontaktován a musí se dostat k veliteli základny, který mu objasní co se vlastně děje.

Polda si promluví se všemi členy posádky, ale nemůže se dostat přes vojáka, který střeží vstup k veliteli. Polda musí sehnat odznak. Zajde znovu za operátorem teleportu a získá tak odznak, který ukáže vojákovi. Velitel však nemá na Poldu čas. Ze stroje na kávu sebere kelímek a muže pomocí něho odposlechnout hovor ve velitelově kanceláři. Kelímek však musí nejdříve napíchnout na krystal v centrální místnosti se šroubem. Polda prozkoumá čtyři stojany s čelistmi agentů a promluví si o nich se členy posádky. Dozví se, že v jedné z čelistí je schována potenční pilulka a pokusí se jí nožíkem vyndat. Pilulka tam však není. Polda rozhovory zjistí, že s tím má něco společného uklízecí robot a od operátora kávovaru se dozví o paměťové kartě. Tu vymontuje z robota pomocí nožíku. Kartu pak vloží do počítače a zjistí, kde se pilulka nachází. Po získání pilulky jí ukáže operátorce teleportu. Ta mu řekne o znásobení účinku pilulky v kombinaci s kofeinem. Pokud již Polda prozkoumal zásobník s kávou může do něj vložit pilulku. Aby se pilulka dostala do stroje, musí Polda pít kávu tak dlouho až dojde. Pak promluví s operátorem kávovaru a ten zasune zásobník i s pilulkou do stroje. Polda opět odposlechne rozhovor velitele a pak již jen vyčká příchodu operátora s kávou. Velitel za zajímavých okolností opustí místnost a Polda s ním může promluvit. Dozví se vše potřebné a odlétá na misi do Tróje.

Trója:

Polda se ocitá na mořském pobřeží v Tróji. Jeho úkolem je docílit vítězství Řeků nad Trojany. Může si rovnou promluvit s ohnivým ptákem a slíbí mu pomstu místnímu kocourovi. Pokud se Polda vydá po pláži směrem k hoře, potká se s bohyní lásky Afroditou. Dozví se o zlobě Boha Poseidona a zrcátku, které je v tornádu. Polda Afroditě přislíbí pomoc při získání zrcátka. Cesta zpět po pláži zavede Poldu do přístavu. U spáleniště najde starý meč. Dále po pobřeží nalezne spícího psa Cerbera, který střeží poslední loď Řeků. Pokud pokračuje dál, narazí na jámu s kůly. Na druhé straně se nachází pevnost Trójanů. Polda jde zpět a dostane se do tábora Řeků. Tady najde Achillesův stan. Použije na něj meč a vyndá ze stanu balíček. Ten rozbalí nožíkem a přečte si knihu o historii dobití Tróje pomocí dřevěného koně. V táboře může Polda ochutnat pálivou polévku. Směrem nahoru se nacházejí kadibudky a na stromě kocour, kterému se má Polda pomstít. Zde je možné sebrat jedovatou houbu. Polda zabouchá na kadibudky a zjistí že, v jedné z nich sedí velitel. Velitel požaduje po Poldovi něco na utření. Polda usekne mečem list, který se nachází u Afrodity. Může ho dát veliteli, ale nic se nestane. Musí list namočit do polévky a předat veliteli. Ten po krátké chvíli skočí do kádě s vodou. Pak je možné s ním mluvit. Když se Polda vrátí k veliteli, spadne ze stromu kočka omráčená smradem a vypadá jako mrtvá. Polda veliteli ukáže pověření, které získal z balíku. Na oplátku dostane velitelův prsten. Pokud jde Polda z tábora směrem dolů, narazí na místního truhláře. Toho požádá o pomoc. Truhlář se zdráhá a po ukázání prstenu od velitele předá Poldovi prkno. Koně však vyrobit nechce, protože se bojí psa Cerbera a jiné dřevo než z lodi použít nemůže. Polda ještě rozsekne a sebere dýni. Pak použije získané prkno na jámu s kůly a může pokračovat do pevnosti Trójanů. Musí ale nejdříve postřílet stráže na hradbách. Sebere u jámy šípy, které vloží do samostřílu a stráže postřílí. Po vstupu do pevnosti si prohlédne gong, hospodu, bránu a vojáka, který jí střeží (může mu zkusit ukázat prsten). Vrátí se k vojákovi, který střeží obětní oltář. Polda se dozví, že zde může obětovat něco, co by uspokojilo Boha Poseidona. Může obětovat kraba, který je na pláži ukryt v ulitě. Pak sebere z velryby kost a jde si promluvit s ohnivím ptákem o kočce.  Řekne mu, že je kočka po smrti a pták se odletí podívat. Přitom mu vypadne ohnivé pírko, které sebere. Polda zajde s vydlabanou dýní k veliteli a nabere z kádě vodu. Do vody vloží ohnivé pírko a vařící vodu vylije na ulitu s krabem. Ulitu sebere a vyndá kraba kostí z velryby. Poté může jít kraba obětovat. Voják mu to však nedovolí. Polda sebere u hospody kalich, který naplní vínem ze sudů z přístavu. Sudy musí ještě před tím navrtat vývrtkou na nožíku. Víno nabídne vojákovi, a když začne být opilí, obětuje kraba. Teď se může vrátit k tornádu, kde zjistí, že Bůh Poseidon se uklidnil a zrcátko leží na zemi. Sebere ho a předá Afroditě. Ta mu na oplátku věnuje šíp lásky a také si může utrhnout uspávací květinu. Polda se vrátí do pevnosti, kde vyndá šípy střelci, který sedí v hospodě a vloží mu tam šíp lásky. Pak Polda bouchne mečem na gong, střelec vystřelí šíp, který zasáhne psa Cerbera. Polda zajde za truhlářem a oznámí mu, že je pes Cerberos zneškodněn. Truhlář odejde vyrobit dalšího dřevěného koně, kterého naplní vínem. Polda si koně prohlédne a vloží do něj ještě uspávací kuličku, kterou vyrobí z jedovaté houby a uspávací květiny. Zajde do pevnosti, kde oznámí vojákovi u brány, že na pláži stojí další kůň. Vrátí se zpět ke koni. Tam zjistí, že kůň je pryč. Po návratu do pevnosti vojáci spí a Polda může otevřít bránu. Řeky přivolá lasturou, kterou si ale ještě musí nechat očarovat od Afrodity. U otevřené brány se Polda podívá na naváděcí zařízení, které má u sebe a může zatroubit na lasturu. Pak rychle na místo přesunu a Polda se vrací pět na základnu.

Vesmírná základna 2:

Po návratu nevěří svým očím. Díky potenční pilulce přidané do kávy proběhla na základně malá sexuální revoluce. Polda si promluví s členy posádky a opět zjistí, že ho voják nechce pustit do velitelské sekce. Potřebuje vyšší hodnost. Polda si promluví s androidem a ten ho požádá o čip, který mu slíbil operátor kávovaru. Operátor nechce o vydání čipu ani slyšet. Polda prozkoumá uklízecího robota a zjistí, že si s ním operátor pěkně užíval. Přinese operátorovi vibrátor, který sebere u příletového teleportu. Ten ho však odmítne z důvodu nefunkčnosti. Polda tedy sebere na stejném místě vakuovou pumpu a předá ji operátorovi. Získá tak čip pro androida. Po předání čipu mu jej android vrátí s tím, že je prázdný. Polda vloží čip do počítače a zjistí, že je opravdu prázdný. Zajde za operátorem kávovaru. Ten se mu vysměje. Polda vymontuje paměťovou kartu z robota a prohlédne si obsah v počítači. Polda objeví záznam sexuálních hrátek a vypraví se s kartou znovu za operátorem kávovaru. Ten mu nakonec předá další čip, který si ještě ověří v počítači. Pak ho předá androidovi a může ho požádat o pomoc s hodností. Android mu zapůjčí odznak a Polda ho předá vojákovi. Po vstupu do velitelské části Polda zjistí, že se k veliteli stejně nedostane a musí najít způsob jak proniknout k hlavnímu počítači. Polda se pokusí o naskenování svého zadku, ale neúspěšně. Prozkoumá židličku, na které dříve seděla operátorka teleportu (odletu) a od androida získá  speciální paměťovou fólii. Tu přiloží na židličku a získá tak otisk zadku operátorky. Folii použije na scanovací zařízení. Polda použije hlavní počítač, který ho však obviní a uzamkne v místnosti. Polda prohledá montérky, ve kterých najde barerii. Tu vloží do vibrátoru, který použije na spodní čidlo počítače. Teď může smazat obvinění a sebrat zpět vibrátor. Po této akci se dozví svůj nový úkol, odejde k odletu, kde promluví s počítačem a je přenesen do 1. světové války.

1. světová válka (noc):

Polda se ocitá v 1. světové válce. Má zde za úkol zničit prototyp tryskového letadla, včetně jeho plánů. Pokud se vydá směrem dolů, objeví se u stodoly a může prozkoumat ležící osobu. V další obrazovce Polda utrhne plaňku z plotu a pokračuje dál. Zde sebere strašáka, v inventáři ho odstrojí a pokračuje dál. U balónu prozkoumá plechovky a pokusí se vylézt do balónu. Má závratě, tak raději rychle sleze. Pak se vydá směrem dolů a dostane se před hangáry. Tady promluví s vojákem u závory. Z rozhovoru je jasné, že by si měl Polda opatřit nějaké dokumenty. Pokud  se Polda vydal od generátoru směrem nahoru, dostal se k budově s úředníkem. V rozhovoru požaduje úředník doklady. Pokud je nepředloží, tak je zastřelen. Může také zkusit opravit žebřík vedoucí na střechu křížem z inventáře (zbytek po strašákovi). V hangáru s letadlem najde zamčený šuplík, který vypáčí nožíkem a získá tak doklady. V hangáru také najde skříňku první pomoci, ze které sebere obvaz a líh. Na stole leží objednávka helia na příští den. Polda také může prozkoumat letadlo a jeho vrtuli. S doklady zajde za úředníkem. Promluví si o úředníkovi s vojákem u závory, a když se dozví o heslu, vydá se opět za úředníkem. Polda sebere u úředníka vlajku ze stožáru, u generátoru kámen a šroubovák. Kámen obarví ve zlaté barvě pod balónem a odnese úředníkovi. Na oplátku dostane cukr, který nasype do generátoru. Od té doby úředník spí a Polda může opravit žebřík a vylézt na střechu. Zde nalezne balík, který rozbalí nožíkem. Přečte si knihu a prozkoumá bleskomet. Na střeše se nachází hvězdářka, která je velitelovou ženou. Od té se dozví zajímavé informace o nehodě velitele. Polda se vrátí ke stodole a sebere opilému muži placatku s koňakem a odmontuje nožíkem dřevěnou ceduli. Koňak použije na žebřík do balónu a vyleze nahoru. V balónu zakryje díru dřevěnou cedulí a odmontuje šroubovákem fotoaparát. Na něj v inventáři přidá bleskomet a vrátí se ke hvězdářce. Tu přemluví k focení. Použije na ní fotoaparát s bleskometem. Hvězdářka je omráčena a Polda jí prohledá a najde zapalovač. O vytrženou plaňku roztrhne vlajku, vloží jí do lahve s lihem a zapálí ji zapalovačem. Polda si promluví o profesorovi a o hvězdářce s vojákem. Pokud se Polda podívá znovu oknem do stodoly, zjistí, že se zde nacházejí plány tryskového letadla. Polda hodí zapálenou láhev do vikýře stodoly a dá profesorovi zapalovač. Pak rychle do úkrytu.

1. světová válka (den):

Po uhašení požáru stojí Polda pod balónem. U hangárů stojí nový voják a hlídá. Pokud se bude chtít Polda podívat do hangáru, bude zastřelen.  Promluví si vojákem u závory. Pak naplní kondom heliem a použije ho na amplion, který je na střeše. Po odchodu vojáků sebere u strážní budky hasák a odmontuje dalekohled. Ten pak přidělá místo fotoaparátu v balónu. Polda se podívá do dalekohledu a na druhý pohled zjistí, že velitelova kočka si hraje s klíči od hangáru. Kočka nechce klíče dát, tak ji Polda přiváže obvazem k motoru. Hasákem odmontuje vrtuli z letadla a použije jí na motor. Ten spustí a kočka odletí. Vezme s sebou klíče, které spadnou opodál na vodní minu. Polda se je pokusí sebrat, ale výbuch ho zabije. Ze stromu (tam kde dříve stál strašák) uřízne nožíkem větev a s ní sebere klíče. Použije klíče na hangár, zmocní se prototypu letadla a přesune se zpět na základnu.

Základna 3: 

Po návratu na základnu je slyšet poplach a operátor teleportu visí na okraji plošiny.

Po rozhovoru s operátorem zjistí, co se stalo. Uklízecí robot zablokoval centrální šroub a základna se řítí do prostoru. Je potřeba odblokovat šroub. Polda se podívá do počítače, kde zjistí, že je během poplachu nepřístupný. V místnosti s kávovarem zabouchá na dveře a promluví si s operátorem kávovaru. Může kopnout do zařízení uprostřed místnosti a sebrat mikroroboty. Polda prohledá vojáka u šroubu a získá zapalovač. V místnosti velitele sebere ladičky a suchou kytku. U počítače pak prozkoumá plošinu na zemi. V inventáři spálí suchou kytku a do vzniklého popela vloží mikroroboty. Tuto směs pak vysype na zem u počítače. Uklízecí robot přijede nepořádek uklidit a mikroroboti ho zničí. Nyní má Polda přístup ke krystalu, který blokuje šroub. Krystal rozbije jednou z ladiček a po ukončení poplachu se podívá do počítače. Pro přístup však potřebuje čip velitele. Polda si promluví s operátorem kávovaru a zjistí, že náhradní čip vlastní operátor teleportu. Polda promluví s operátorem a pokusí se neúspěšně sundat prsten, ve kterém je čip. Sebere z kávovaru kelímek a nabere do něj olej z fritovacího hrnce, který se nachází ve velitelově místnosti. Olej použije na operátora. Získá tak prsten s čipem. Polda použije čip na počítač, odstraní z něj virus a dozví se o komplikacích, které tento virus způsobil. Zjistí, že jakýmsi nedopatřením byl v Egyptě zabit faraon. Proto vyráží do akce s cílem vše napravit. 

Moře:

Polda neočekávně přistává na voru, který pluje na otevřeném moři. Kolem plavou žraloci a ještě ke všemu poslal počítač Poldu až za událost, kdy byl zabit faraon. Nezbývá mu nic jiného než se stát sám faraonem. Polda se pokusí sebrat plovoucí klacky. Sebere ruku s hadrem a v inventáři odkousne ruku od hadru. Ruku hodí do moře. Až žraloci odplavou, může sebrat klacky. Ty pak v inventáři zkombinuje a přidá k nim hadr. Tím vznikne plachta, kterou Polda použije na vor a dostane se k balíčku. Sebere ho a rozbalí nožíkem. Sebere také nádobu s vodou, do které nasype sodu. Takto naplněnou nádobu použije jako pohon voru a odjede na pobřeží. 

Egypt:

Polda promluví s rybářem v domku. Po zjištění momentální situace sebere kus dřeva a jde dál. Prozkoumá žraloka a matrace. Na mapě může přecházet do různých částí. Pokud se Polda vydá na svatou horu, zjistí od strážce jaké jsou podmínky výběru nového faraona. Polda prohledá hnízdo a najde peří. Použije termity na kopí a sebere kovový bodák. Dále jde Polda do paláce, kde si promluví s generálem a vezírem. Pokud již zná heslo, tak se vydá k oltáři. Zjistí, že heslo zapomněl a vrátí se ke generálovi. Ten mu předá tabulku s heslem. Polda sebere med ze stolu a vrátí se k oltáři, kde použije tabulku s heslem.

Pokračuje dál a může si zkusit sednout na sochu. Polda si nabrousí v paláci kovový bodák o sochu a odnese med rybáři. Ten mu za to věnuje rybářskou síť. V paláci chytne sítí motýla a sebere koberec. Ten pak hodí rybáři na komín. Teď již může bodákem rozříznout žraloka a vyndat mu z břicha faraónovu korunu. Korunu použije na sochu u pokladnice a otevře se vchod do ní. Ještě zde sebere hůlku. V pokladnici Polda zamete podlahu peřím a objeví otvory. Ze sloupu vyjme pomocí znovu nabroušeného bodáku diamant, který vloží do hůlky. V pokladnici je potřeba zlikvidovat kočku, která střeží páku od dveří. Polda může vložit hůlku s diamantem do děr, ale diamant je špinavý. Vyjme ho nožíkem a vyčistí ručníkem, který je v paláci. Znovu vloží diamant do hůlky a vyzkouší díry v pokladnici. Správná díra je č. 14. Po likvidaci kočky zatáhne Polda za páku a zjistí, že místo zlata je zde jen ozdobný pás, který sebere. U žraloka obarví motýla v krvi a v inventáři ho ještě natře medem. Ozdobný pás použije na matrace. Zavšivený pás předá strážci na svaté hoře. Pak sebere žezlo a přilepí na něj červeného motýla. Srážce je přesvědčen a odvede Poldu za vezírem s tím, že je to nový faraón. Ten však podvod prokoukne. Polda použije přístroj na určování polohy a podaří se mu teleportovat vezíra na základnu. Tím se stává definitivně farónem. 

Jak to nakonec dopadlo již zjistíte sami. 

Konec. 

Autoři:

Producent:

 • Martin Zima

Vedoucí výroby:

 • Radek Smíšek

Technický manažer:

 • Pavel Neužil

Program:

 • Petr Svoboda

Grafika:

 • David Dvořák
 • Petr Samek
 • Jan Fiala
 • Sephirot Dikes
 • Luděk Hroch

Hudba a zvuky:

 • Roman Džupinka

Scénář:

 • Josef Nemet

Dabing:

 • Luděk Sobota
 • Zdeněk Izer
 • Zdeněk Mahdal
 • Jan Šťastný
 • Bohdan Tůma
 • Miroslava Součková

Download